Spelregler


Leksands Parkgolfklubb

Insjöns Parkgolfbana  

Vattberget i Insjön, Sweden


Spelregler


Före spelet

Spelare får öva på banan före spelets början utan straff. Spelare som övar på banan under spelets gång kan diskvalificeras.


På tee

1.Det första slaget på varje hål skall göras från tee-området. Spelarens fötter skall stå på tee-området och bollen skall ligga på tee-området. Om slaget görs utanför tee-området utgår två straffslag.

2.Om klubbhuvudet vidrör bollen när spelare ställer upp sig, och bollen faller av pegen, räknas det inte som slag.

3.Slag i luften utan att bollen rör sig räknas inte som slag.


På fairway

1.Om bollen rör sig vid ett slag av en spelare räknas det som ett slag.

2.Bollen skall slås där den ligger. Om en spelare flyttar bollen före slaget utgår två straffslag. Bollen läggs tillbaka till sin rätta plats och spelet fortsätter.

3.Slag i luften utan att bollen rör sig räknas inte som slag.

4.Löst liggande naturföremål får tas bort utan straff.

5.Andra spelares bollar som ligger i vägen markeras med bollmarkör. Denna placeras direkt bakom bollen i riktning mot hålet. En boll som ligger mindre än en klubblängd från hålet får slås även om spelaren inte står på tur att slå.

6.Om det anses omöjligt att slå bollen från dess läge, skall bollen förklaras ospelbar. Därvid utgår två straffslag och bollen kan placeras på fairway inom två klubblängder, dock ej närmare hålet än dess ursprungliga läge.

7.Vid icke flyttbara hinder utgår två straffslag i följande fall då bollen förklarats ospelbar:

•Om trädgren utgör hindret

•Om bollen ligger utanför banans gräns.

•Om en spelare jämnar till eller tar bort gräs framför boll. Bollen får dock slås från sitt ursprungliga läge även i roughen utan att straffslag utgår.

•Om en spelare gör ett ej tillåtet slag när hinder föreligger, t.ex. petar till bollen med klubbskaftet, drar bollen med klubbhuvudet.

8. Om en spelare jämnar till marken utgår två straffslag.

9. Straffslag utgår inte om en spelares boll vidrör en annan spelares boll.     

      Om detta inträffar skall denna boll placeras där den låg utan straffslag.

      Spelaren skall därefter fortsätta spelet från den plats där bollen hamnade 

      efter att ha vidrört annan spelares boll.

10. Om en boll inte kan återfinnas utgår två straffslag. Spelet fortsätter från 

      den plats där bollen försvann.

11. Om en spelare av misstag slår en annan spelares boll utgår två straffslag.

      Spelaren skall lägga tillbaka denna boll där den låg.

12. Om en boll slås mot ett träd och studsar tillbaka på spelaren utgår två

      straffslag. Spelet fortsätter från den plats där bollen hamnade.

13. Straffslag utgår inte om en spelare, med övriga spelares tillstånd, flyttar 

      en boll som hamnat så djupt i t.ex. en grop eller i en tillfällig vattenpöl,

      att den inte går att slå. Bollen får inte placeras närmare hålet än det

      ursprungliga läget.


Bunkers och vattenhinder

1.Om en spelare jämnar till sanden i en bunker utgår två straffslag.

2.Om en boll i ett vattenhinder är ospelbar utgår två straffslag. Bollen placeras inom två klubblängder från det ställe där bollen kom ner i hindret. Straffslag utgår inte om en spelare kan slå en boll från ett vattenhinder.


Utanför banans gräns

1.Spel är inte tillåtet utanför banan markerad med stolpar. En tänkt rak linje mellan stolparna utgör gränsen. Om mindre än halva bollen ligger innanför gränsen får den spelas. En boll som passerar utanför banans gräns men stannar på banan får spelas.

2.Om en boll hamnar utanför banans gräns utgår två straffslag. Spelaren får slå nästa slag från en plats inom två klubblängder från där bollen lämnade banan.


(Hämtat från Park Golf Handbook utgiven av International Park Golf Association, Makubetsu, Hokkaido, Japan)


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera