Vad är parkgolf?


Leksands Parkgolfklubb

Insjöns Parkgolfbana  

Vattberget i Insjön, SwedenVad är Park Golf?


1. Introduktion till Park Golf

   Park Golf är en enkel och hälsosam sport som utövas på ett öppet fält.

   Den enda utrustning som behövs är en klubba och en boll. Det är ett bra sätt att skaffa nya vänner och bli bekant             med andra spelare, och eftersom det är en sport som uppmuntrar till samspel, bidrar Park Golf till att man kommer  närmare varandra i världen, på både lokal och internationell nivå.

    Park Golf uppfanns i Makubetsu på den japanska ön Hokkaido år 1983. Det är ett mellanting mellan golf och  krocket. Idén med Park Golf var att det skulle vara så enkelt att människor i alla åldrar kunde utöva den. Banorna är  relativt korta och spelet är inte särskilt ansträngande. Att spela är också billigt och reglerna är enkla.


2. Banan

  En Park Golf-bana har i allmänhet 9 hål. Avståndet mellan utslagsplats och hål skall inte vara mer än 100 meter         men kan vara hur kort som helst. En 9-hålsbana skall vara 500 meter eller kortare. En Park Golf-runda utgörs i     allmänhet av två vändor på en 9-hålsbana.


3. Utrustningen

  Utslagsplatsen (Tee) utgörs av en platta som är minst 1,3 meter i fyrkant.

  Bollen kan slås från en peg som är högst 2,3 cm hög.

  Fairway är som i golf området mellan tee och hål.

  Rough är område mellan tee och hål som inte består av gräsmatta.

  Banan gräns markeras med stolpar.

  Green är som i golf området närmast hålet.

  Hålet på greenen är 20-21 cm i diameter och ungefär lika djupt. Mitt i hålet sitter flaggan.

  Klubban skall väga 600 gram eller mindre och vara 86 cm eller kortare. Klubban skall vara av trä men kan ha en

  yta av plast.

  Bollen skall vara 6 cm i diameter och väga 80-95 gram och vara av plast.

  Bollmarkör kan vara av samma typ som används i golf. 

  Skor för gymnastik rekommenderas.

  Klädsel är valfri, men sjalar och förkläden bör undvikas.


4. Etikett

• Missbruka inte Park Golf-banan.

• Rök inte.

• Skada inte träd eller gräsmatta.

• Visa hänsyn.

• Hindra inte andra spelare.

• Lag som spelar i grupp skall inte bestå av fler än fyra spelare.

• Respektera spelordningen.

• Fördröj inte spelet för andra. Om ett hål framför ett lag är ledigt, skall bakomvarande lag erbjudas att gå förbi.

• Förflyttning från green till nästa hål skall göras skyndsamt och bakomvarande lag ges klartecken att slå.

• Utslag får inte ske innan framförvarande lag lämnat green.

• Stå inte mellan en spelare och green.

• Spelare skall uppträda tyst och lugnt. Att svära är förbjudet.

• Gör inga utslag när det är risk att en annan spelare kan bli träffad.

• Laga märken som uppstått på banan.

• Distrahera inte annan spelare.

• Markering av boll görs direkt bakom bollen från hålet räknat.

• Två eller fler spelare får inte slå samtidigt. Den som ligger längst från hålet slår först tills alla kommit ner i hålet.

• Om en boll ligger mycket nära hålet kan den slås även om en annan spelare står på tur. 


5. Reglerna

   Reglerna, framgår av avsnitt B, är i huvudsak desamma som för golf.


6. Hur man spelar

  Uppläggning av bollen på tee

  Bollen bör placeras på den speciella pegen. Detta gör det lättare att träffa bollen och förhindrar att tee skadas.

  Placering av fötter och boll

  Stå med fötterna på en axelbredds avstånd från varandra. Vid slag från tee placeras bollen nära den främre foten.                           Vid slag från fairway placeras fötterna lämpligen så att bollen ligger mitt emellan fötterna.

  Slaget

  Slaget behöver inte vara alls så kraftfullt som i vanlig golf.


7. Spelordning

• Ett lag skall bestå av tre eller fyra spelare.

• Spelordningen från första tee bestäms genom lottning. Spelordningen från följande tee bestäms av antal gjorda            slag på föregående hål, den som har minst antal slag slår först etc.

• Spelare skall inte stå i vägen för andra spelare.

• Efter det att alla slagit ut från tee slår den spelare först som ligger längst från hålet.

• Spelare fortsätter att slå tills bollen hamnar i hålet.

• Antal slag antecknas i protokollet efter det att spelarna gått till nästa tee.

• Under spelet bör man inte ge råd till varandra. Det är tillåtet att hjälpa till att leta efter en boll utanför banans gräns.


8. Spelvarianter

  Det vanligaste är att räkna antal slag för varje spelare och summera dessa efter en runda på 18 hål. 

  Om så önskas kan samma spelvarianter tillämpas som i golf.


9. Handicapregler

  Normalt förekommer inte handicapsystem i Park Golf. Man kan dock skapa egna sådana regler.


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera